جلسه هفتگی 97/4/21

photo 2018-07-13 00-07-18

 صوتی :

 

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.94 MB
روضه /کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.85 MB
زمینه - غمت در نهان خانه دل نشیند/کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.94 MB
زمینه -درمیانه جمعم/کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.51 MB

رجز/کربلایی سیدعلی مومنی 

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.02 MB

شور-منو آقا به محرم/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.23 MB

شور - واسه تو نوکری نمیشه باورم/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.29 MB

شور - چه قشنگه دیوونه بازی/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.53 MB

شور - ذکرتون آقا شده رمز جنونم/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.71 MB

شور لطمه زنی/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.68 MB

شور لطمه زنی/کربلایی سیدعلی مومنی

   

 

 

 

شهادت امام صادق(17تیرماه 97)


photo 2018-07-08 20-19-31

صوتی :

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.31 MB
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.48 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/ به تو نمی آید
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.07 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/ زمونه زمونه منو میسوزونه
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.91 MB

زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی /من آن سگم که بر سر راهت...

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.92 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/حالم تو روضه ها...

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.38 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/همونیم که واسه تو رفت آقا ...

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.21 MB

رجرز/کربلایی سیدعلی مومنی/ قرار بود دمادم به پات ...

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.84 MB

نغمه/کربلایی سیدعلی مومنی/عاشورایی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 14.72 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / لطمه زنی

 

                      

جلسه هفتگی 97/4/14

005
 

صوتی :

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.98 MB
زمینه /کربلایی سیدعلی مومنی/ امام جعفرصادق(ع)
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 12.01 MB
نغمه /کربلایی سیدعلی مومنی/ جانسوزِ حسین من
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.13 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/به عشق تو از همه بریدم
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.89 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /جنون گرفتم دوباره ...

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.96 MB

رجز/کربلایی سیدعلی مومنی/

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.54 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/خوبه شِیداشم با شما ...

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.95 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/لطمه زنی

   

 

                    

 

جلسه هفتگی 97/4/7

photo 2018-07-03 06-01-46
 

ادامه...

جلسه هفتگی 96/4/16

 photo 2017-07-17 22-09-10

 صوتی:

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.41 MB
روضه / کربلایی سید علی مومنی و حاج حمید نیکدل
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 18.39 MB
روضه/کربلایی پیمان محمد نزاد
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.92 MB
شور/حاج حمید نیکدل
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.56 MB

شور/کربلایی سید علی مومنی 

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.65 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.24 MB

ذکر/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.76 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.59 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.43 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی 

   

جلسه هفتگی 96/4/9

photo 2017-07-17 21-45-59

 صوتی:

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 19.81 MB
روضه / حاج حمید نیکدل
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 13.39 MB
شور/ حاج حمید نیکدل
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.84 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.98 MB

شور/کربلایی سید علی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.31 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.42 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

   

شب23ماه رمضان96شب قدر

photo 2017-06-18 17-22-43

 صوتی:

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.31 MB
رجز /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.5 MB
زمینه /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.27 MB
شور/ کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.18 MB

شور /کربلایی سید علی مومنی 

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.15 MB

رجز و ذکر /کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.12 MB

واحد/کربلایی حسین تفرشی

   دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.96 MB
واحد /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.43 MB
واحد /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.9 MB

بحرطویل /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.72 MB

شور /کربلایی حسین مصباح 

   
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.7 MB
شور /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.13 MB
شور /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.75 MB
ذکر /کربلایی سیدعلی مومنی
   
   

شب 22ماه رمضان96

photo 2017-06-17 20-09-51

 صوتی:

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.89 MB
شور /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.99 MB
واحد /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.47 MB
واحد/ کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.75 MB

واحد /کربلایی سید علی مومنی 

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.81 MB

شور /کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.9 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

    

شب 21 ماه رمضان96

photo 2017-06-16 13-04-46

 صوتی:

   
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 13.58 MB
زمینه /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.54 MB
ذکر/ کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.9 MB

شور/کربلایی سید محمدجواد مومنی 

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.07 MB

شور/کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.24 MB

شور /کربلایی سیدعلی مومنی

   


دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.23 MB
رجز /کربلایی سیدعلی مومنی
   

شب 20 ماه رمضان 96

photo 2017-06-15 04-09-44

 صوتی:

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 13.45 MB
روضه /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.48 MB
زمینه /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.03 MB
شور/ کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.4 MB

واحد /کربلایی سید علی مومنی 

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.66 MB

واحد /کربلایی سیدعلی مومنی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.57 MB

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی

   دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.06 MB
شور /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.16 MB
شور /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.67 MB
شور /کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.49 MB

رجزو ذکر /کربلایی سید علی مومنی 

   
( آرشیو )

اخبار هیئت

صفحه نخست | مراسم ها | تماس با ما | درباره هیئت

نمونه طراحی کاتالوگ,ماژول تاریخ شمسی,ماژول تاریخ انگلیسی,طراحی سایت خبری,طراحی سایت حرفه ای,قیمت طراحی سایت حرفه ای,ماژول ساعت جوملا 3,تبلیغات گوگل,تبلیغات گوگل,طراحی سایت صنعتی,وب سایت ارزان,طراحی سايت با جوملا,آموزش جوملا,قیمت تبلیغات گوگل,ماژول تاریخ عربی,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,قیمت طراحی وب سایت,تبلیغات در صفحه اول گوگل,طراحی سایت ارزان,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,سایت آماده,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,پرکلر اتیلن,پرکلراتیلن,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,آموزش طراحی سایت,طراحی کاتالوگ حرفه ای,ساعت متحرک جوملا,طراحی سایت مذهبی,طراحی سایت شخصی,تبلیغ گوگل,طراحی سایت در 24 ساعت,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,طراحی وب سایت حرفه ای,طراحی لوگو,ساعت برای جوملا,تبلیغات در سایت گوگل,طراحی اپلیکیشن,سایت های آماده,بشکه پرکلرواتیلن,تبلیغات در گوگل,طراحی سایت فوری,طراحی سایت مداحی,طراحی سایت ارزان,طراحی اپلیکیشن اندروید,آموزش طراحی وب سایت,ماژول ساعت برای جوملا,پرکلرواتیلن,طراحی سایت 24 ساعته,طراحی کاتالوگ,قیمت طراحی کاتالوگ,طراحی اپلیکیشن موبایل,طراحی سایت املاک,ماژول تاریخ ایرانی,طراحی سایت فروشگاهی,طراحی سایت رایگان,طراحی کارت ویزیت,طراحی سایت خبرگزاری,xvhpd shdj,گوگل ادوردز,طراحی سايت با جوملا,ماژول تاریخ جوملا,طراحی سایت حرفه ای,قیمت طراحی سایت,