شهادت حضرت زینب (س)


 002

صوتی :

فایل پیدا نشد.
 روضه/حاج اکبر نصرالهی
فایل پیدا نشد.

روضه/کربلایی سیدعلی مومنی/گفتیم آسمانی و دیدیم برتری

فایل پیدا نشد.

زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی-/آه ز غم دوران آه ناتوون گریان

فایل پیدا نشد.

زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/خودم دیدم سرت را میبریدن حسین (ع) من

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سید علی مومنی/ روز و شب حسین(,) ذکرلب حسین (ع)

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سید علی مومنی/تا به روضه تو رو میارم دنیا رو به زیر پا میزارم

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/هر چه بینم به فضای حرمت یا زینب (س)

فایل پیدا نشد.
واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/زنده قرآن از مرام راستین زینب (س) است
فایل پیدا نشد.
واحد/ کربلایی سیدعلی مومنی/کربلا دار النعیم زینب(س) است
فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/گر امیر شام را زیر و زر است پیش زینب(س) از مگس هم کمتر است

فایل پیدا نشد.
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/باورت میشد ببینی خواهرت را یک زمان دست بسته موپریشان مو کنان
فایل پیدا نشد.
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/ دیدم توی گودالی دیدم که تو مینالی
فایل پیدا نشد.
نوای عاشقانه/ کربلایی سیدعلی مومنی
( آرشیو )

اخبار هیئت