ظهر شهادت امام صادق(ع)

SS (1)
 

صوتی :

فایل پیدا نشد.
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی
فایل پیدا نشد.
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/آتیش غم زبونه میکشه ز در خونه
فایل پیدا نشد.
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/میام تو روضه نور میگیرم
فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی /حسین یار منو ساخته

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/روز و شب حسین

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/تنها نشد ز زهر ستم آب پیکرم

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/افتاده خزان در چمن حضرت صادق(ع)

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/چرا به سینه ات شده نفس شراره

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی / واویلا آه و واویلا زمین کربلا

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی علی پورکاوه/بعد روضه جون میگیرم

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی علی پورکاوه/نبض قلبم دائم با ذکرت میزنه

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/توی گودال عجب غوغا شد

 

                      


                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                               

                                

( آرشیو )

اخبار هیئت