مراسم هفتگی 94.5.23

SS (2)
 

صوتی :

فایل پیدا نشد.
روضه/
فایل پیدا نشد.
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/کشتی شکست خورده طوفان کربلا
فایل پیدا نشد.
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/اگرجاهل گمراهم و اگر شیخ طریق
فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی /نازنین یار من بی یارو یاور یاحسن

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/هر تشنه بجای آب سیلی میخورد

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/از همان لحظه که دور بدنت گردیدم

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/ملکه ذهنم اسم حسینه

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/یه عمره غلامتم غلام بنامتم

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی / یک زینب و یک کاروان

 

                      


                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                               

                               

( آرشیو )

اخبار هیئت