مراسم هفتگی 94/6/6

64
 

صوتی :

فایل پیدا نشد.
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی/
فایل پیدا نشد.
روضه/کربلایی علی اکبر نصرالهی/
فایل پیدا نشد.
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/رعفت در آستان تو تفسیر میشود
فایل پیدا نشد.

رجز/کربلایی سیدعلی مومنی/ترو خدانگذارید تا خدا بپرم

فایل پیدا نشد.

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/همیشه تو روضهات برای من یجا بزار

فایل پیدا نشد.

واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/به روضه دعوت دارم

 

                      


                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                               

                                

( آرشیو )

اخبار هیئت