جلسه هفتگی 97/7/26

photo 2018-10-18 18-03-28

صوتی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.81 MB
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 10.83 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/جگرم سوخت از غم،پیکرم سوخت از غم
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.1 MB
واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/اگر این است تاثیر شنیدن،شنیدن کی بود مانند دیدن
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.18 MB
واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/شرر زهر جفا سوخته پا تا سر من
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.88 MB
واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/زهر جفا رسید به دادم،نرفت غم ِکوچه ز یادم
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.68 MB
دودمه/کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.28 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/دنیامی،دنیامو با دنیا عوض نمیکنم
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.2 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/منو ببین آقا،بده برات کربلامو اربعین
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.2 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/برای من یه رویا حسینه حسینه
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.47 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/حا و سین و یا و نون ،حسین جنون
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.54 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/همیشه واست حالم خرابه،همینو میخواستی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.39 MB
شور گودل/کربلایی سیدعلی مومنی/چرا رفتی تو گودال ای برادر، نگفتی میرم از حال ای برادر
( آرشیو )

اخبار هیئت