شب شهادت امام رضا (ع) 97/8/16

photo 2018-11-08 05-36-07

صوتی  

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 16.57 MB
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی/
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.75 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/:تیر بارید ز بس بر بدنت،بدنت گشت یکی با کفنت
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.8 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/کوچه غوغا شد،شری بر پاشد،مادرم افتاد،میخ در وا شد
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.21 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/گوشه گودال واسه تو،پریشونی حال واسه من
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.23 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/من غلام تو ام یا حسین یاحسین ،مست نام
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.36 MB
واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.37 MB
شور/کربلایی اکبر مالکی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.28 MB
شور_پایانی_نغمه/کربلایی سیدعلی مومنی/همه از خیمه ها بیرون دویدن ،صدای شیهه اسبی شنیدن
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 8.29 MB
شور/کربلایی_ابوافضل_مالکی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.75 MB
شور/کربلایی اکبر مالکی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.05 MB
نوحه_دودمه/کربلایی سیدعلی مومنی-کربلایی اکبر مالکی
   
( آرشیو )

اخبار هیئت