شام شهادت امام رضا(ع)97/8/17

شور/کربلایی سیدعلی مومنی/

photo 2018-11-08 20-11-39

صوتی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 9.74 MB
روضه/کربلایی سیدعلی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.93 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/قربون کبوترای حرمت امام رضا،قربون اون همه لطف و کرمت امام رضا
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 7.56 MB
زمینه/کربلایی سیدعلی مومنی/گریه گریه،گریه گریه واسم نکن ابن شبیب
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.75 MB
شعر/کربلایی سیدعلی مومنی/دل من گم شده گر پیداشد،بسپارید به امانات رضا
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.96 MB
شعر/کربلایی سیدعلی مومنی/من با تو زندگی نکنم پیر میشوم ،بی تو من از جوانی خود سیر میشوم
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.24 MB
رجز/کربلایی سیدعلی مومنی/شب زنده دار حلقه گیسو نمیشود،هرکس که خم به ان خم ابرو نمیشود
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.07 MB
واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/ای راهب کلیسا دیگر نزن به قاموس ،خاموش کن صدارا نقاره میزند طوس
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.54 MB
واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/تیزی شمشیر هم تسلیم ابرو میشود،شیر هم در پای چشمان تو اهو میشود
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.48 MB
واحد/کربلایی سیدعلی مومنی/گفتم رضا و کاسه دستم فقیر شد،مثل همیشه دست تو دست بگیر شد
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.5 MB
واحد تک/کربلایی سیدعلی مومنی/ای امام مهربانم یا رضا،نام تو ورد زبانم یارضا
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1002 kB
واحد تک/کربلایی سیدعلی مومنی/ای علمدار کربلا عباس،مرد میدان هر بلا عباس
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 4.64 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/حلالم کن اگر خوب نوکری نکردم،حلالم کن هر آنچه بوده رو کردم
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.93 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/سرنوشت من همینجوری رقم خورد
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.4 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/ساقی رو دست تو ندیدم ،ندیدم و نشنیدم
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.79 MB
شور/کربلایی سیدعلی مومنی/مشق دل من آب و گل من ،هم حاصل من حسینه
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 6.63 MB
ذکر/کربلایی سیدعلی مومنی/
   
( آرشیو )

اخبار هیئت