جلسه هفتگی 97/9/15

photo 2018-12-07 11-17-32

صوتی

دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.09 MB
روضه /کربلایی سید علی مومنی/پیش_من_نیزه_ها_کم_آوردند
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.75 MB
زمینه /کربلایی سید علی مومنی/اسیرم_کن
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.4 MB
شعرخوانی /کربلایی سید علی مومنی/خسته_نمیشم
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.94 MB
شور /کربلایی سید علی مومنی/گوشه_گودال_چرا_افتادی
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 3.49 MB
شور /کربلایی سید علی مومنی/تا_در_خونه_ی_تو_افتادم
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 1.27 MB
شور /کربلایی سید علی مومنی/ز_هر_جا_از_تو_نشون_گرفتم
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 5.42 MB
شور /کربلایی سید علی مومنی/من_یه_جون_دارم_اونم_فدای_تو
دانلود از سایت هیئت با فرمت MP3 , حجم فایل = 2.09 MB
شور /کربلایی سید علی مومنی/مگه_میزاری_عاقل_باشم
( آرشیو )

اخبار هیئت