جلسه هفتگی 97/7/26 (تصویری)

دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 18.96 MB
شعر خوانی و روضه/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 8.54 MB
روضه/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 34.08 MB
زمینه/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 23.07 MB
زمینه لطمه زنی/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 15.76 MB
واحد/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 12.34 MB
واحد/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 17.9 MB
واحد/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 19.06 MB
واحد/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 11.93 MB
دودمه/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 27.62 MB
شور_دنیامی دنیامو باتو عوض نمیکنم/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 10.46 MB
شور_ برای من یه رویا حسینه/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 10.46 MB
شور_حا و سین و یا و نون/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 15.83 MB
شور_همیشه واست حالم خرابه/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 26.9 MB
شور اربعین/ کربلایی سید علی مومنی
دانلود از سایت هیئت با فرمت FLV , حجم فایل = 14.74 MB
شور گودال/ کربلایی سید علی مومنی
( آرشیو )

اخبار هیئت